Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorPiwonska-Jaskula, Elzbieta
dc.contributor.authorSørbye, Liv Wergeland
dc.contributor.authorAnthonisen, Camilla
dc.date.accessioned2013-09-11T07:47:49Z
dc.date.available2013-09-11T07:47:49Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn978-82-8048-132-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/98653
dc.descriptionEt samarbeidprosjekt mellom Utviklingssenter for sykehjem i Bærum kommune og Diakonhjemmet høgskole.no_NO
dc.description.abstractSamarbeidsprosjektet startet med initiativ fra Stabekktunet overfor høgskolen. Flere av av sykepleierne ved SBB hadde deltatt på et skrivekurs og ønsket mer forskningserfaring for å kunne innføre kunnskapsbasert praksis. Siden sykehjemmet hadde en høy andel (29%) urinveisinfeksjoner (UVI) våren 2011 var en aktuell målstting å få redusert denne andelen. En ønsket å etablere et sykepleiernettverk innenfor området urinveisinfeksjoner og gjennom dette arbeidet bevisstgjøre pleierne og studentene til å praktisere forebygge arbeid.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherDiakonhjemmet Høgskoleno_NO
dc.relation.ispartofseriesRapport;6/2013
dc.subjecturinveisinfeksjonerno_NO
dc.subjectsykehjemno_NO
dc.subjecteldreno_NO
dc.subjectforebyggende helsearbeidno_NO
dc.subjectkunnskapsbasert praksisno_NO
dc.subjectStabæktunet bo og behandlingssenterno_NO
dc.titleForebygging av urinveisinfeksjoner hos skrøpelige eldre – kunnskapsbasert praksis.no_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber34 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel