Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSelbekk, Anne Schanche
dc.contributor.authorLunestad, Jorun
dc.contributor.authorØstby, Lene
dc.date.accessioned2007-06-05T10:08:18Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn82-8048-049-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/98563
dc.description.abstractSki kommune har siden 2000 iverksatt koordinering av kriminalitetsforebyggende tiltak etter den nasjonale koordineringsmodellen SLT(Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak). Målet med innføringen av SLT-modellen var å redusere kriminaliteten blant mindreårige gjennom å etablere et effektivt tverretatlig og tverrfaglig samarbeid, utvikle og videreføre samarbeid mellom kommune og politi om konkrete tiltak, etablere og videreutvikle samarbeid med ulike aktører i lokalsamfunnet, fokusere på ungdom som aktører og fokusere på voksne som aktører. Diakonhjemmet Høgskole, avdeling for forskning og utvikling fikk i oktober 2004 i oppdrag å evaluere dette arbeidet.en
dc.format.extent998493 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonob
dc.publisherDiakonhjemmet høgskole, Avdeling for forskning og utvikling (Diaforsk)en
dc.subjectkriminaliteten
dc.subjectforebyggende arbeiden
dc.subjectungdomen
dc.subjectmindreårigeen
dc.subjectkommuneren
dc.titleKriminalitetsforebyggende arbeid i skjæringspunktet mellom offentlige byråkrati og lokalt engasjement : en evaluering av SLT-arbeidet i Ski kommuneen
dc.typeResearch reporten
dc.source.journalRapporten
dc.source.issue2005:1en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel