• Evaluering av tverrfaglig enhet for dobbeltdiagnoser(TEDD) 

   Sverdrup, Sidsel; Borge, Lisbet; Angell, Olav Helge; Fyrand, Live (Rapport;2011/5, Research report, 2011)
   Hovedproblemstillingen som reises i dette forskningsprosjektet er: Hvilke kritiske faktorer kan beskrives i Tverrfaglig enhet for dobbeltdiagnoser (TEDD), og hvilke forbedringspotensialer på hvilke områder kan man peke ...
  • Tverrfaglig enhet for dobbeldiagnose (TEDD): en behandlingsmodell til etterfølgelse og læring? 

   Borge, Lisbet; Sverdrup, Sidsel; Fyrand, Live; Angell, Olav Helge (Rapport;7/2012, Research report, 2012)
   Rapporten trekker opp hovedlinjene bak oppstart, drift og utvikling av Tverrfaglig enhet for dobbeldiagnose (TEDD), og viser hvordan man arbeidet med og la til rette for å implementere integrert behandling med spesiell ...