• Forebygging av urinveisinfeksjoner hos skrøpelige eldre – kunnskapsbasert praksis. 

      Piwonska-Jaskula, Elzbieta; Sørbye, Liv Wergeland; Anthonisen, Camilla (Rapport;6/2013, Research report, 2013)
      Samarbeidsprosjektet startet med initiativ fra Stabekktunet overfor høgskolen. Flere av av sykepleierne ved SBB hadde deltatt på et skrivekurs og ønsket mer forskningserfaring for å kunne innføre kunnskapsbasert praksis. ...