• La ungdom og unge voksnes stemme komme frem 

      Rasmussen, Anne Reidun (Student paper, others, 2020)
      Formålet med denne studien: Å undersøke hva som skal til for at ungdom og unge voksne (UUV) med kreft skal kjenne seg ivaretatt i en palliativ fase. Metode: Som metode ble det gjort et litteraturstudie hvor en gjorde et ...