• Å leve med eggstokkreft 

      Pettersen, Gjertrud (Student paper, others, 2019)
      Innledning med bakgrunn: Eggstokkreft er en alvorlig diagnose, i hovedsak på grunn av dårlige overlevelsesprognoser. Kvinnene lever derfor med usikkerhet og bekymring. Psykososiale forhold har innvirkning på hvordan de ...