• Amming og mestring 

      Jarnæs, Marie Eliassen (Bachelor thesis, 2018)
      PROBLEMSTILLING: Hvordan kan sykepleier på en barselavdeling veilede kvinner som erfarer utfordringer ved amming, slik at de opplever mestring? METODE: En litterær oppgave. Det er anvendt relevant litteratur og forskning, ...