• «For første gang så jeg henne smile» 

      Jakobsen, Kristina (Bachelor thesis, 2018)
      Besvarelsen tar for seg hvordan sykepleier kan bidra til økt livskvalitet hos hjemmeboende pasienter med stomi, og tar utgangspunkt i hjemmesykepleien. Oppgaven er en litteraturstudie med et hermeneutisk perspektiv. Det ...