• Sammen for første gang, på nytt 

      Grasdal, Ina (Student paper, others, 2018)
      Hensikt: Å forstå hvilke konsekvenser medikamentell kreftbehandling kan ha på seksualiteten, og hvordan pasientene kan ivareta sin seksualitet på best mulig måte under og etter kreftbehandling. Metode: Litteraturstudie. ...