• Egotisme og retrofleksjon som selvbeskyttelse i veiledning 

      Danielsen, Egill J. (Student paper, others, 2019)
      I denne oppgaven har jeg valgt å fokusere på veileders (mine) muligheter og begrensninger i situasjoner hvor særlig kontaktformene egotisme (selvovervåknig) og retrofleksjon (tilbakeholding) oppstår i gruppen og i meg selv.