• Parkinsons sjukdom og fallrisiko 

      Aas, Synne Møster (Student paper, others, 2018)
      Tittel: Parkinsons sjukdom og fallrisiko Problemstilling: Korleis førebygge fall hjå sjukeheimsbebuarar med Parkinsons sjukdom? Metode: Systematisk litteraturstudie Funn: Gjennom forskinga kjem det fram at det er mange ...