Show simple item record

dc.contributor.authorOsmani, Rahim Bibi
dc.contributor.authorShihab, Rukaya Hassan
dc.date.accessioned2023-10-04T08:54:03Z
dc.date.available2023-10-04T08:54:03Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3094051
dc.description.abstractBakgrunn: Omtrent 270 000 personer lever med diabetes i Norge, hvorav rundt 247 000 har diabetes type-2. Forekomsten av diabetes type-2 blant innvandrere i Norge er dobbelt så høy som hos nordmenn. Dette skaper behov for videreutvikling av sykepleieres kompetanse innenfor nye kunnskapsfelt, for å sikre tilpassede og likeverdige helsetjenester. Forskning viser at sykepleiere møter utfordringer med å tilby tilpasset omsorg og behandling til ikke vestlige innvandrerpasienter grunnet mangel på kulturell kompetanse. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å finne faglitteratur og forskning som belyser hvilke utfordringer innvandrerpasienter og sykepleiere møter på i samhandlingen med hverandre. Oppgaven vil også utforske hvordan sykepleiere kan utvikle sin kulturelle kompetanse for å kunne møte ikke-vestlige innvandrerpasienter med diabetes. Metode: Oppgaven er en litteraturstudie, hvor det benyttes allerede eksisterende fag- og forskningslitteratur for å svare på problemstillingen. Syv forskningsartikler er inkludert, fem kvalitative, en kvantitativ og en oversiktsartikkel. Sykepleiefaglig litteratur er også benyttet. Resultat: Funnene presenteres under seks temaer: 1) Kulturell kompetanse, 2) Relasjon mellom pasient og sykepleier, 3) Kommunikasjon og tolketjenester, 4) Helsekompetanse, 5) Tradisjonell helsetro, og 6) Livsstilsutfordringer. Konklusjon: Litteraturstudien belyser at sykepleiere oppnår kulturell kompetanse gjennom bevissthet om egen kultur og kunnskap om andre kulturer. Sykepleiertiltakene inkluderer god kommunikasjon, kunnskap om tradisjonell helsetro og ulike kulturer, støtte til livsstilsendringer, samt veiledning og undervisning om diabetes. Dette sikrer tilpasset omsorg og behandling for ikke-vestlige innvandrerpasienter med diabetes type-2.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Osloen_US
dc.subjectsykepleieen_US
dc.subjecttranskulturell sykepleieen_US
dc.subjectikke-vestlige innvandrereen_US
dc.subjectdiabetes type 2en_US
dc.subjectkulturell kompetanseen_US
dc.titlePå hvilken måte kan sykepleier utvikle sin kulturelle kompetanse i møte med pasienter med innvandrerbakgrunn?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.rights.holderForfatterene har opphavsrettighetene til oppgaven. Nedlasting for privat bruk er tillatt.en_US
dc.source.pagenumber53en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record