Show simple item record

dc.contributor.authorBygstad-Landro, Marte
dc.date.accessioned2023-03-21T09:20:46Z
dc.date.available2023-03-21T09:20:46Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-8456-024-3
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3059446
dc.descriptionDissertation Submitted in Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree of Philosophiae Doctor (Ph.D), Centre of Diaconia and Professional Practice, VID Specialized University, 2022.en_US
dc.description.abstractDenne avhandlingen er en kvalitativ studie av menneskers erfaringer med depresjon og skam, samt av gjennomlevde opplevelser i pasient-sykepleierrelasjon. Studiens kontekst er profesjonell praksis innen psykisk helsearbeid. Avhandlingen har et kvalitativt design og er delt inn i tre delstudier. Delstudie 1 er en klassisk Grounded Theory (GT) studie. Delstudie 2 er basert på en hermeneutisk fenomenologisk tilnærming inspirert av van Manen. Delstudie 3 har en hermeneutisk fenomenologisk tilnærming i tråd med van Manen og praksisens fenomenologi. Det ble foretatt 19 dybdeintervjuer med 18 deltagere; 10 kvinner og 8 menn i alderen 18-65 år, - i tidsrommet mai 2015 til november 2016. Hvert intervju varte mellom 60 og 120 minutter. Ved ett tilfelle ble en deltager intervjuet to ganger. Det samme empiriske materialet ble benyttet i alle tre delstudiene. Delstudie 1 undersøker hvordan mennesker erfarer og håndterer depresjon. Studienfinner at deltagerne gikk gjennom et depresjonsforløp som en prosess med fire faser, en «grounded theory». Deltagerne delte en felles hovedutfordring som kom til uttrykk gjennom lengsel etter tilhørighet. Det avgjørende for bedring var at deltagerne våget å tre frem som den de er («Risking existence»), samt å dele erfaringene sine. Skamfølelsen viste Delstudie 2 er en fenomenologisk utforskning av deltagernes erfaringer med skam.Funnene viser hvordan skam kan komme til uttrykk, og hvordan skam påvirker relasjonen til andre. Betydningen av tilhørighet, fellesskap og relasjon viser seg gjennomgående i det empiriske materialet. Delstudie 3 undersøker gjennomlevde opplevelser med pasient-sykepleier-relasjonen i lys av begrepene forskjellighet, sammenhet og omsorg (Heideggers begrep «solicitude»). Studien finner at forskjellighet paradoksalt nok er forutsetningen for å oppleve fellesskap fordi hver av partene da er fri til å oppleve relasjonen på sin måte. Studiens funn blir drøftet med utgangspunkt i Kari Martinsens ontologiske situasjonsetikk og i lys av filosofi, teori og forskning relatert til skam og depresjon. Avhandlingens bidrag til klinisk praksis og forskningsfeltet er en «grounded theory»som viser faser i et depresjonsforløp, og som identifiserer skam som et kjernefenomen i erfaringen av depresjon. Videre bidrar studien med kunnskap om skammens mange ulike uttrykk, kroppslige og relasjonelle, og hvilke kvaliteter ved pasient-sykepleierrelasjonen som er av betydning når mennesker erfarer depresjon og skam.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Osloen_US
dc.relation.ispartofVID vitenskapelige høgskole - avhandlinger
dc.relation.ispartofseriesDissertation Series for the Degree of Philosophiae Doctor (Ph.D.) at VID Specialized University; no. 46
dc.subjectskamen_US
dc.subjectdepresjonen_US
dc.subjectpsykisk helsearbeiden_US
dc.subjectpasient-sykepleierrelasjonenen_US
dc.titleVendepunktet er den andre. En kvalitativ studie av pasienters erfaring med depresjon, skam og profesjonell relasjon i psykisk helsevernen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.source.pagenumber147 s. +vedleggen_US
cristin.fulltext


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record