Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLien, Victoria Kaewseesai
dc.date.accessioned2021-08-23T10:59:18Z
dc.date.available2021-08-23T10:59:18Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2770734
dc.description.abstractProblemstilling: Hvordan kan sykepleiere oppdage tidlig tegn på sepsis hos eldre inneliggende pasienter på sengepost? Metode: Oppgaven bruker litteraturstudie som metode, basert på relevant faglitteratur og vitenskapelige artikler. Resultat: Alder er en avgjørende faktor for å få sepsis samt for påfølgende vitale resultater. Eldre med sepsis har ofte atypiske symptomer. Sykepleierens ferdigheter og kompetanse var en viktig komponent for å oppnå en god sepsispleie. Drøfting: De mest fremtredende funnene i de presenterte fag- og forskningsartiklene, samt litteratur drøftes i håp om å finne svar på oppgavens problemstilling. Konklusjon: Økt kunnskap om sepsis og fysiologiske aldringsforandringer, kombinert med bruk av kartleggingsverktøy samt egne observasjoner, er svært avgjørende for å oppdage tidlig tegn på sepsis hos eldre pasienter på sengepost. Videre belyser oppgaven at kartleggingsverktøyene skal ikke erstatte det kliniske blikket vårt. Hos gamle pasienter bør man ikke vurdere skjemaene ut ifra en samlet skår, men heller innenfor hver enkelt observasjon.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Osloen_US
dc.subjectsykepleieen_US
dc.subjectsykehusen_US
dc.subjecteldreen_US
dc.subjectsepsisen_US
dc.titleSepsis: Hvordan kan sykepleiere oppdage tidlig tegn på sepsis hos eldre inneliggende pasienter på sengepost?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.source.pagenumber40en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel