Show simple item record

dc.contributor.authorFørland, Oddvar
dc.contributor.authorHaukom, Margareth
dc.contributor.authorKristoffersen, Ingfrid
dc.date.accessioned2015-02-19T14:46:26Z
dc.date.available2015-02-19T14:46:26Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn82-7928-077-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/276808
dc.description.abstractDette arbeidsnotatet oppsummerer empirien i prosjektet ”Betingelser for trivsel blant sykepleiere på sykehus, sykehjem og i hjemmesykepleien.” Hvordan trives sykepleiere i jobbene sine de første årene etter endt sykepleierutdanning? Hva er de mest og hva er de minst fornøyd med? Hovedvekten i notatet legges på å presentere hva sykepleierne har svart på disse spørsmålene. I en seinere publikasjon vil vi diskutere denne empirien opp i mot annen teori og forskning. Vi har valgt å presentere svarene separat for de tre hovedfeltene sykepleierne jobber i; sykehus, sykehjem og i hjemmesykepleien. Dette fordi det dreier seg om ulike arbeidsfelt med til dels ulike arbeidsoppgaver. Margareth Haukom har analysert de åpne svarene fra sykepleierne på sykehus og skrevet del 2 under resultater. Ingfrid Kristoffersen har analysert de åpne svarene fra sykepleierne på sykehjem og skrevet del 3 under resultater. Oddvar Førland har analysert de åpne svarene fra hjemmesykepleierne og de kvantitative dataene og skrevet del 1 og 4 under resultater. Vårt håp er at notatet kan være nyttig lesning både for sykepleierne selv og for arbeidsgiverne som legger rammebetingelsene for sykepleiernes jobbinnhold. Ved å legge til rette for faktorene de trekker fram som trivselskapende, og være bevisst forholdene de trekker fram som negative ved jobbene sine, kan de bidra til positiv utvikling på arbeidsplassene for sykepleiere. Prosjektet er en del av den prospektive kohortstudien ”Yrkesløp og yrkesverdier blant sykepleiere.” Denne ble initiert av Diakonissehjemmets høgskole og er finansiert av Helse Vest og Diakonissehjemmets høgskole. Takk for denne ressurstildelingen. Videre takker vi Turid Hiorth Aarra og Inger Bjørkhaug som har skrevet av sykepleiernes svar på de åpne spørsmålene og på denne måten gjort dem klar for videre analyser. En særlig takk til Herdis Alvsvåg for veiledning og konstruktive kommentarer til analysene og manuskriptet. Sist, men ikke minst: Takk til alle sykepleierne som har svart på spørsmålene som dette arbeidsnotatet bygger på! Deres svar vil forhåpentligvis fungere som viktige tilbakemeldinger til dem som har ansvaret for rammebetingelser og jobbinnhold for sykepleiere.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherDiakonissehjemmets høgskolenb_NO
dc.relation.ispartofseriesArbeidsnotat Diakonissehjemmets høgskole;2/2005
dc.subjectarbeidstilfredshetnb_NO
dc.subjectsykepleierenb_NO
dc.titleTrivsel eller mistrivsel som sykepleier? Hva er sykepleiere mest og minst fornøyd med i jobbene sine?nb_NO
dc.typeWorking papernb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record