Show simple item record

dc.contributor.authorBråthen, Line
dc.date.accessioned2019-09-11T13:03:02Z
dc.date.available2019-09-11T13:03:02Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2616386
dc.description.abstractBakgrunn: Myndighetenes krav til befolkningen om å ta ansvar for egen helse forutsetter health literacy. Forskning viser en sammenheng mellom lav grad av health literacy og et negativt helseutfall. Hensikt: Oppgaven søker å svare på hvordan sykepleieren kan bidra til å sikre bedre helse for innvandrerkvinner med lav grad av health literacy, og belyser hvordan utilstrekkelig health literacy påvirker innvandrerkvinners møte med helsepersonell, samt sykepleierens praksiserfaringer med denne pasientgruppen. Metode: En litteraturstudie basert på 7 kvalitative og kvantitative forskningsartikler. Resultater: Lav grad av health literacy medfører risikoatferd knyttet til egenbehandling, utrygghet i konsultasjoner og mistro til helsevesenet. Sykepleieren mangler kunnskaper om hva lav grad av health literacy innebærer for pasienten og har begrensede ressurser for å tilrettelegge helsekommunikasjonen. Dette resulterer i brudd på lovfestede pasientrettigheter. Konklusjon: Kompetanseheving av helsepersonell, kultursensetivitet, skreddersydde tiltak og empowerment kan styrke innvandrerkvinners health literacy. Nøkkelord: Health literacy, innvandrerkvinner, tilrettelagt helsekommunikasjon, kulturell trygghet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Diakonova Oslonb_NO
dc.subjecthealth literacynb_NO
dc.subjectinnvandrerkvinnernb_NO
dc.subjecttilrettelagt helsekommunikasjonnb_NO
dc.subjectkulturell trygghetnb_NO
dc.subjecthelseforståelsenb_NO
dc.titleHealth literacy: Innvandrerkvinner med lav grad av health literacynb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber46nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record