Show simple item record

dc.contributor.authorLossius, Joakim Larsen
dc.date.accessioned2019-09-06T14:01:34Z
dc.date.available2019-09-06T14:01:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613115
dc.description.abstractProblemstilling: Hvilke faktorer må være tilstede for at sykepleier ivaretar pasientens autonomi i en interkulturell kontekst? Metode: Litterær oppgave Funn: Pasientens autonomi er et sentralt etisk prinsipp i sykepleie og et hyppig diskutert tema i interkulturell kontekst. Sykepleiers tolkning av pasientens autonomi, holdninger og kulturelle kompetanse henger sammen med ivaretakelsen av pasientens autonomi og kvaliteten på omsorgen som ytes. Konklusjon: Fokus på pasientens autonomi og kulturelt tilpasset omsorg ser ut til å stamme fra samme utgangspunkt – spørsmålet om hvordan omsorg og pleie kan tilpasses til pasientens beste. Faktorer som åpenhet for ulikhet, engasjement for pasienten og bevissthet rundt egne holdninger og verdier, er sentrale i å forvalte pasienters autonomi i en interkulturell kontekst.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Diakonhjemmet Oslonb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectpasienternb_NO
dc.subjectautonominb_NO
dc.subjectinterkulturell kontekstnb_NO
dc.subjectsykepleierenb_NO
dc.subjectpasienternb_NO
dc.titleSykepleiers ivaretakelse av pasientens autonomi. Autonomi i interkulturell kontekstnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber35nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record