Show simple item record

dc.contributor.authorEgseth, Julie Christine Houck
dc.date.accessioned2019-09-06T13:14:18Z
dc.date.available2019-09-06T13:14:18Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613002
dc.description.abstractOppgaven er en litteraturstudie. Fagitteratur, Virginia Hendersons teori og utvalgte forskningsartikler er brukt for å belyse problemstillingen. Erfaringsbasert kunnskap er også inkludert. Litteratursøkene er utført gjennom databaser som VID Vitenskapelige Høgskole har anbefalt. Utgangspunktet for oppgaven er sykepleiers forebyggende og helsefremmende rolle ved obstipasjon. Sykepleierens arbeid innebærer blant annet å forebygge dehydrering og fiberfattig kost, da dette kan føre til obstipasjon. Blant sykehjemspasienter forekommer obstipasjon hyppig, og prevalensen for bruk av avføringsmidler er høy. Hensikten med oppgaven er å redusere bruk av avføringsmidler hos eldre sykehjemspasienter ved bruk av ernæringstiltak. Det fokuseres på hvordan sykepleier kan iverksette ernæringstiltak som kan bidra til at grunnleggende funksjoner opprettholdes. Drøftningen tar også for seg hvorvidt avføringsmidler er en effektiv behandling mot obstipasjon. Forskning viser at svisker og havrekli har god effekt som naturlige lakserende midler. Litteraturstudien understreker mangel på sykepleierressurser og kunnskap blant ansatte på sykehjem. Sykehjemspasienter er avhengige av indviduell sykepeie for å dekke sine grunnleggende behov. Mangel på sykepleieressurser kan føre til økt bruk av laksantia, på grunn av faste rutiner, men kan reduseres ved bruk av ernæringstiltak.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Diakonhjemmet Oslonb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjecternæringnb_NO
dc.subjectobstipasjonnb_NO
dc.subjectlaksantiabruknb_NO
dc.subjecteldrenb_NO
dc.subjectlaksantianb_NO
dc.subjectobstipasjonnb_NO
dc.subjectsykehjemnb_NO
dc.subjectfibernb_NO
dc.subjectVirginia Hendersonnb_NO
dc.titleErnæring, obstipasjon og laksantiabruk. Hvordan kan sykepleier iverksette ernæringstiltak for å redusere bruken av laksantia hos eldre pasienter på sykehjem?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber40nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record