Show simple item record

dc.contributor.authorAsprusten, Anne Tørre
dc.date.accessioned2017-08-21T14:31:00Z
dc.date.available2017-08-21T14:31:00Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2451331
dc.description.abstractTema for denne masteroppgaven omhandler eldre og den vonde ensomheten. Søkelyset rettes mot det spesifikke tiltaket «Innsats for andre», der eldre og unge samhandler med et mål om å forebygge eller redusere ensomhet gjennom at de eldste eldre får en erfaring med å få være gjenstand for unges innsats for dem. Oppgavens problemstilling er følgende: «Hvilken betydning har tiltaket «Innsats for andre» hatt for enslige, hjemmeboende eldre og hvordan har det bidratt til å redusere ensomhet hos dem?» Denne masteroppgaven er et prosjekt både på system- og individnivå. Som samfunn er vi ansvarlige for å legge til rette for at de eldste eldre skal oppleve verdighet i livets sluttfase uten den uhåndterbare lidelse ensomhet kan forårsake. For de som strever med ensomhet er håpet at «Innsats for andre» kan være et tilbud på individnivå for å forebygge dette. Prosjektet har et helsefremmende perspektiv, og tar utgangspunkt i ensomhet og sosial støtte som to ytterligheter på et kontinuum. Det er benyttet en kvalitativ metode for innsamling av datamateriale. Informantene er seks eldre kvinner over 80 år. De er alle brukere av et dagsentertilbud der «Innsats for andre» prøves ut en gang i uken gjennom skoleåret 2016/2017. Undersøkelsen viser at den vonde ensomheten er en realitet for en betydelig del av de eldste eldre, og de opplever det hyggelig å være sammen med ungdom. Det ga dem følelse av tilknytning, og de eldre ga uttrykk for at de ble tatt godt vare på samtidig som de opplevde at de ble behandlet som voksne mennesker og fikk mulighet til læring og mestring. Å føle seg ønsket og å være til nytte ble fremhevet som noe positivt, og bidro til opprettholdelse av verdighet. Det var bred enighet om at «Innsats for andre» bidro til reduksjon av ensomhet. Hovedtendensene fra undersøkelsen viser at ungdom kan være med å tilrettelegge for at de eldste eldre erfarer mening i sine liv. Dette kan skje enkelt ved tillitsfulle relasjoner som styrkes hos den enkelte gjennom samhandlingen. Resultatene fra undersøkelsen kan ikke generaliseres da gruppen informanter er for liten. Forslag til videre forskning handler om hvordan samfunnet kan legge til rette for ensomhetsreduserende tiltak og hvilken betydning det har for eldre, hjemmeboende personer å få informasjon om disse tiltakene. Ensomhet er både et komplekst og et multidimensjonalt fenomen som må håndteres både på individ og samfunnsnivå.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Diakonhjemmet Oslonb_NO
dc.subjecthelsetjenesternb_NO
dc.subjecteldrenb_NO
dc.subjectungenb_NO
dc.subjectensomhetnb_NO
dc.subjectstudentarbeider
dc.titleSamhandling mellom eldre og unge – forebygging og reduksjon av ensomhet. En kvalitativ studie om brukererfaringer i lys av «Innsats for andre»nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber77nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record