Recent Submissions

  • Spor av kristen religion i Den eldre Edda? : Voluspå som eksempel 

    Hannasvik, Maria Tronhuus (Bachelor thesis, 2020-05)
    Bakgrunn: Voluspå er et eddadikt fra Den eldre Edda som ble til i brytningstiden mellom norrøn og kristen religion i Norden, og debatten går høyt om innholdet i samlingen er gode kilder til autentisk før-kristen tro. ...