• Adopterte barn og tilknytning 

   Huse, Ingvild S. (Others, 2009)
   Barn som er adoptert har ofte opplevd flere brudd til nære omsorgspersoner før de kommer til sine nye foreldre. Barns livserfaring kan farge de nye erfaringene og båndene barna får til sin nye familie. Gjennom kontakt med ...
  • Arbeidsrapport. Ernæringsstatus og kognitiv svikt i sykehjem. 

   Sørbye, Liv Wergeland; Vibe, Olaug (Others, 2010)
   Cathinka Guldberg-senteret gjennomførte i februar/mars 2009 og ca 12 måneder senere en kvalitetssikringsstudie. Beboerne ble vurdert med det internasjonale verktøyet ”Resident Assessment Instrument” (www.interrai.org). ...
  • ART agression replacement training. An information booklet on the method and implementation 

   Unknown author (Others, 2010)
   Programmet er et strukturert pedagogisk program som har vist seg å være et effektivt redskap i forebygging, reduksjon og erstatning av aggressiv atferd hos barn og unge, og er blant de best validerte programmene for trening ...
  • Videreutvikling og oppsummering av forsøkene 

   Hauglin, Otto; Engedal, Leif Gunnar; Leganger-Krogstad, Heid; Midttun, Ann; Mogstad, Sverre Dag (Evaluering av Trosopplæringsreformen, underveisrapport, Others, 2007)
   Underveisrapport 3 fra Arbeidsfellesskapet [Diakonhjemmet høgskole og Det teologiske Menighetsfakultet] er en oppsummering av resultatene fra evalueringen av Trosopplæringsreformen så langt. Rapporten inneholder: en ...