• Kyrkjehagen. Ein arena for liv og deltaking i mangfaldig fellesskap? 

      Johansen, Ingebjørg Dahle (Master thesis, 2023)
      I denne studien er det teke utgangspunkt i eit særeige prosjekt knytt til ein kyrkjelyd sitt diakonale arbeid; Kyrkjehagen. Det er gjort kvalitative intervju av deltakarar i prosjektet, og ulike teoretiske perspektiv er ...