• Tenk sepsis! Om identifisering av sepsis hos den geriatriske pasient 

      Hagen, Joachim (Student paper, others, 2020)
      Bakgrunn Sepsis er livstruende tilstand med høy dødelighet hos geriatriske pasienter. Fravær av klassiske symptomer er ikke uvanlig da fysiologiske aldersforandringer og komorbiditeter øker med alderen. Identifisering av ...