• Videreutdanningen i psykisk helsearbeid i en reformtid 

      Ekern, Karen Strømsnes (Peer reviewed; Journal article, 2007)
      Høgskolene er inne i en reformtid hvor målet for mange av dem er å bli universiteter eller vitenskapelige høgskoler. Dette krever ressurser, tid og holdningsendringer. Denne artikkelen belyser de utfordringene som ...