• Ambulant oppfølgning i hjemmet til eldre kvinner med kols 

   Steindal, Simen A.; Kive, Ellen H.; Schjelderup, Therese M.; Dihle, Alfhild (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Introduksjon: Forekomsten av kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er økende hos kvinner og ved stigende alder. Ved forverring av kols kan oppfølgning av sykepleiere i hjemmet være et trygt og gjennomførbart alternativ til ...
  • Eldre pasienters siste levedager i sykehus 

   Steindal, Simen A. (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Ubehagelige symptomer forekommer hyppig hos eldre pasienter innlagt i sykehus de siste levedager. For at eldre pasienter skal få en verdig død, er det en forutsetning at sykepleiere lindrer symptomer av fysisk, psykologisk, ...
  • Hva opplever sykepleierstudenter som hensiktsmessig bruk av studentresponssystem i undervisning i palliativ omsorg? 

   Steindal, Simen A.; Aasbrenn, Martin; Bingen, Hanne Maria (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Studentresponssystem (SRS) har vært brukt over lengre tid i flere utdanninger, men har forholdsvis nylig blitt tatt i bruk innen sykepleierutdanningen. Å ta i bruk SRS i større klasser er en tilnærming for å aktivisere og ...
  • To Die at Home or to End Life in an Institution 

   Sørbye, Liv Wergeland; Steindal, Simen A.; Lyngroth, Svein (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   In the Western world, 60% - 80% of all deaths occur in an institution. This study aimed to determine the main causes for the low proportion of deaths at home in Norway. A retrospective cohort study was conducted in six ...
  • Trygg hjemme med kols. Utvikling og utprøving av modell for ambulant oppfølging av pasienter med alvorlig kols i hjemmet 

   Steindal, Simen A.; Kive, Ellen; Schjelderup, Therese; Sørbye, Liv Wergeland (Rapport;1/2014, Research report, 2014-03-17)
   Pasienter med alvorlig kols har en kronisk lungesykdom med nedsatt lungefunksjon som kan påvirke livet fysisk, psykisk og sosialt. Åndenød er svært fremtredende og kan føre til at pasienter blir hjelpetrengende, immobile ...