• A qualitative study of women’s experiences of living with COPD 

   Steindal, Simen Alexander; Österlind, Jane; Halvorsen, Kristin; Schelderup, Therese; Ellen, Kive; Sørbye, Liv Wergeland; Dihle, Alfhild (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Aim:To explore women's experiences of living with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) at home. Design An explorative and descriptive qualitative design. Methods: A consecutive sample of nine women with COPD living ...
  • Aldring i endring 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2015)
   Bokanmeldelse av: "Frykten for alderdommen : om å eldes og leve som gammel" (Bakken, 2014)
  • Alminnelig og unik 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2020)
   Bokanmeldelse av: " Evig håp "(Joralf Gjerstad fortalt til Christer Rognerud og Anne Karen Holstad, 2020)
  • Arbeidsrapport. Ernæringsstatus og kognitiv svikt i sykehjem. 

   Sørbye, Liv Wergeland; Vibe, Olaug (Others, 2010)
   Cathinka Guldberg-senteret gjennomførte i februar/mars 2009 og ca 12 måneder senere en kvalitetssikringsstudie. Beboerne ble vurdert med det internasjonale verktøyet ”Resident Assessment Instrument” (www.interrai.org). ...
  • Bare Anna 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2019)
   Bokanmeldelse av : " Bare Anna " (Rasmussen, 2019)
  • Barn med steile foreldre 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2021)
   Bokanmeldelse av: " Rasende binne." (Berg Holm, 2021)
  • Barns opplevelser i gode og onde dager 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2021)
   Bokanmeldelse av: " Skilsmissehelter: Til deg som har skilte foreldre. "( Trønnes Eidsvold og von Krogh, 2021)
  • Before the COVID-Vaccine — Vulnerable elderly in homecare 

   Sørbye, Liv Wergeland; Grue, Else Vengnes; Hogeveen, Sophie (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Background: At the beginning of 2020, the COVID-19 virus was spreading all over the world. Frail elderly were at risk for illness and death. Isolation seemed to be the best solution. The aim of this paper was to describe ...
  • Behandling av døende – Diakonhjemmet 1897-2017 «Et historisk tilbakeblikk» 

   Sørbye, Liv Wergeland (VID Rapport;2020/7, Research report, 2020)
   Innledning: Hensikten med denne studien er å beskrive den historiske utviklingen av behandling og omsorg ved livets slutt ved Diakonhjemmet sykehus. På slutten av 1800-tallet skjedde store samfunnsendringer. Økt befolkningsvekst ...
  • Bli kjent med seg selv og sin egen historie 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2019)
   Bokanmeldelse av: " Å ta vare på heile mennesket. Handbok i åndeleg omsorg "(Giske og Cone, 2019)
  • Bok som berører 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2013)
   Bokanmeldelse av " Samtalen i eldreomsorgen. Kommunikasjon – minner – kriser – sorg " (Heap, 2012)
  • Bundet sammen av skammen 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2020)
   Bokanmeldelse av: " Ødemark " ( Jackson, 2020)
  • Cancer in home care. Unintended weight loss and ethical challanges. A cross-sectional study of older people at 11 sites in Europe. 

   Sørbye, Liv Wergeland (Archives of Gerontology and Geriatrics;Preprint, Peer reviewed; Journal article, 2010-06-17)
   The aim of this study was to compare unintended weight loss in cancer patients to other elderly. Home care users, aged 65 from urban areas at 11 sites in Europe (N = 4010) were assessed with the Resident Assessment ...
  • A case study from a nursing home : Lack of human touch 

   Sørbye, Liv Wergeland (Journal article, 2021)
   This article illustrates how the corona pandemic affected the residents' quality of life in a nursing home setting. Neither the politicians nor the health care staff had experiences with pandemics. News from China suggested ...
  • Clinical practice and evidence-based knowledge: reducing urinary tract infection in elderly hip fracture patients 

   Sørbye, Liv Wergeland; Martinsen, Mette Irene; Grue, Else Vengnes (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Objective: Urinary Tract Infections (UTIs) are a common complication of hip fracture, but quality assurance processes might help reduce their frequency. In this study, we measured the effect of systematic quality ...
  • Daglige smerter hos eldre i hjemmetjenesten - en nordisk multisenterstudie 

   Sørbye, Liv Wergeland (Journal article, 2009)
   Studien undersøker hva som karakteriserer eldre med daglige smerte for å synliggjøre sykepleiefaglige utfordringer. Materialet inkluderer 1695 eldre i de fem nordiske hovedstedene, 65 år eller mer, som mottok hjemmetjenester ...
  • Den lange vakta. En historie fra et helsevesen på bristepunktet 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2021)
   Bokanmeldelse av: " Den lange vakta. En historie fra et helsevesen på bristepunkte. "(Bjørnhaug-Johansen, 2021)
  • Den som aldri har opplevd seg elsket... 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2021)
   Bokanmeldelse av: " Flog. "( Strøm, 2021)
  • Din rosa tablett virker mot…Observasjon av legemiddeleffekt og bivirkning hos mulitisyke gamle 

   Kofoed, Eva; Jakobsen, Evelyn; Sørbye, Liv Wergeland (Rapport;1/2015, Research report, 2015)
   Feilmedisinering er en av de hyppigste årsaker til reinnleggelse i sykehus for eldre hjemmeboende pasienter. I dette prosjektet har studentene spesielt lagt vekt på multisyke eldre som fikk mange ulike medikamenter.
  • Eksistensiell utfordring ved hjemmedød 

   Sørbye, Liv Wergeland (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Andel personer som dør hjemme i Norge, har vært synkende de siste årene, men stabilisert seg på cirka 15 prosent. Hensikten med denne artikkelen er å belyse utvalgte eksistensielle utfordringer relatert til det å dø hjemme. ...