• Laget rundt læreren og eleven. Tverrfaglig samskaping i Timeskulen. Sluttrapport 2023 

      Fjetland, Kirsten Jæger; Folkman, Anne Katrine; Areskoug Josefsson, Kristina; Rocha, Paulo; Hatleskog, Anne Brit (VID Rapport;2023/9, Research report, 2024)
      BAKGRUNN: Denne sluttrapporten er basert på forskningssamarbeidet mellom VID vitenskapelige høgskole og Timeskolens endringsprosjekt “Laget rundt læreren og eleven”. VID vitenskapelige høgskole har bidratt med evaluering ...