• Quality of life in home-dwelling cancer patients aged 80 years and older: a systematic review 

   Hjelmeland, Inger Helen Hardeland; Drageset, Jorunn; Nordvik, Øyvind; Beisland, Elisabeth Grov (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Objective: Quality of Life (QoL) in elderly cancer patients is a topic that has been little explored. This systematic review aims to identify, assess, and report the literature on QoL in home-dwelling cancer patients aged ...
  • Simulering av truende situasjoner kan gi tryggere sykepleierstudenter 

   Nag, Thomas Haugen; Nordvik, Øyvind; Andersen, Kjetil; Sortvik, Wenche Margrethe; Pettersen, Nicholas Ny (Journal article, 2022)
   Sykepleierstudenter opplever ofte at det er et gap mellom teorien som læres på skolen, og det de erfarer i praksis. Ferdighetstrening gjennom simulering kan fungere som en brobygger for å knytte sammen teori og praksis. ...