• Palliasjon i hjemmet. Behov for mening og livskvalitet 

      Moen, Runa Sofie Sandven (Student paper, others, 2021)
      Innledning med bakgrunn: Flertallet av kreftsyke i palliativ fase har ønske om hjemmetid og mulighet for hjemmedød. Forskning viser at hjemmebasert palliativ oppfølging ikke fungerer optimalt. Helsevesenet må utvikles for ...