• Ambulant oppfølgning i hjemmet til eldre kvinner med kols 

      Steindal, Simen A.; Kive, Ellen H.; Schjelderup, Therese M.; Dihle, Alfhild (Journal article; Peer reviewed, 2015)
      Introduksjon: Forekomsten av kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er økende hos kvinner og ved stigende alder. Ved forverring av kols kan oppfølgning av sykepleiere i hjemmet være et trygt og gjennomførbart alternativ til ...