• Sosial støtte i overgangen til voksenlivet. En kvalitativ studie 

      Jacobsen, Elisabeth Marie (Master thesis, 2016)
      Oppgaven utforsker unge voksne med barnevernbakgrunn og deres erfaringer fra overgangen til voksenlivet. Flere studier har pekt på at denne gruppen har særlige utfordringer i denne fasen av livet og at mange har lite sosial ...