• Kaffepausens konsekvenser 

      Henriksen, Aleksander (Master thesis, 2015-08-19)
      I denne masteroppgaven har jeg undersøkt hvordan familieterapeuter snakker om klienter ved bruk av ord, språkhandlinger, språkspill og diskurser i de uformelle samtalene. Den uformelle samtalen er tilfeldige samtaler som ...