• Bedre beskyttelse for voldsutsatte flyktninger og innvandrere 

   Yilmaz Sener, Meltem; Robleda, Zubia Willmann; Wong, Norma; Hatleskog, Anne Brit (VID Rapport;2023/1, Research report, 2023)
   This is a project on the needs for protection and crisis center services for newly arrived refugees and immigrants who are exposed to negative social control, honor-related violence, and other domestic violence. The project ...
  • "I min Fars hus er det mange rom". Kristne migranter i møte med Den norske kirke 

   Eriksen, Stian Sørlie; Haug, Kari Storstein; Hatleskog, Anne Brit; Ryndyk, Oleksandr; Ludwig, Frieder (VID Rapport;2023/8, Research report, 2023)
   Prosjektet «Kristne migranter i møte med Den norske kirke» (KRISMI) har undersøkt kristne migranters møte med Den norske kirke (Dnk). Forskningen i prosjektet har vært organisert gjennom tre ulike, men integrerte arbeidspakker, ...
  • Kurspilot for ungdom med flerkulturell oppvekst. «Det viktigste jeg har lært om meg selv er at jeg er god nok, uansett» 

   Hatleskog, Anne Brit; Johannessen, Øystein Lund; Heum, Audhild Steinnes; Ryndyk, Oleksandr (VID Rapport;2022/2, Research report, 2022)
   Det overordnede målet med kurspiloten har vært å lage et ettårig kursopplegg til bruk i skolen som styrker krysskulturell ungdoms identitetsarbeid og skolens arbeid med inkludering av denne kategorien ungdom. Vi har valgt ...
  • Laget rundt læreren og eleven. Tverrfaglig samskaping i Timeskulen. Sluttrapport 2023 

   Fjetland, Kirsten Jæger; Folkman, Anne Katrine; Areskoug Josefsson, Kristina; Rocha, Paulo; Hatleskog, Anne Brit (VID Rapport;2023/9, Research report, 2024)
   BAKGRUNN: Denne sluttrapporten er basert på forskningssamarbeidet mellom VID vitenskapelige høgskole og Timeskolens endringsprosjekt “Laget rundt læreren og eleven”. VID vitenskapelige høgskole har bidratt med evaluering ...
  • Mer misjon for hver krone. Gjennomgang av omorganiseringen i NMS 2015 – 2017 

   Hatleskog, Anne Brit; Ryndyk, Oleksandr; Espedal, Gry; Sirris, Stephen (VID Rapport ; 2020/6, Research report, 2020)
   Gjennomgangen av omorganiseringen i NMS i perioden 2015 - 2017 tar for seg hvordan omorganiseringsprosessen ble gjennomført, om hensikten med omorganiseringen ble oppnådd og hvorvidt den nye organiseringen er optimal i ...