• African migrant christianities - Delocalization or relocalization of identities? Kap. 11 

   Eriksen, Stian Sørlie; Drønen, Tomas Sundnes; Løland, Ingrid (Chapter, 2020)
   African migrant Christianity is a field that has been attracting increased academic interest in recent decades. Numerous studies within anthropology and theology have discussed the topic in general and activities connected ...
  • Beyond "Reverse Mission"? : Transnational religion, transforming spirituality, and transcultural mission among migrant churches in Norway 

   Eriksen, Stian Sørlie (Dissertation Series for the Degree of Philosophiae Doctor (Ph.D.) at VID Specialized University;no. 13, Doctoral thesis, 2019-03)
   Paper I: Eriksen, S. S. (2015). The Epistemology of Imagination and Religious Experience: A Global and Pentecostal Approach to the Study of Religion? Studia Theologica: Nordic Journal of Theology 69 (1), 45-73. ...
  • "I min Fars hus er det mange rom". Kristne migranter i møte med Den norske kirke 

   Eriksen, Stian Sørlie; Haug, Kari Storstein; Hatleskog, Anne Brit; Ryndyk, Oleksandr; Ludwig, Frieder (VID Rapport;2023/8, Research report, 2023)
   Prosjektet «Kristne migranter i møte med Den norske kirke» (KRISMI) har undersøkt kristne migranters møte med Den norske kirke (Dnk). Forskningen i prosjektet har vært organisert gjennom tre ulike, men integrerte arbeidspakker, ...
  • Møte, vokse, dele. Evaluering av Samarbeid menighet og misjon (SMM) 

   Sirris, Stephen; Askeland, Harald; Angell, Olav Helge; Austnaberg, Hans; Eriksen, Stian Sørlie; Haugen, Hans Morten; Haug, Kari Storstein; Lindheim, Tone (VID Rapport;2020/2, Research report, 2020)
   Denne evalueringen undersøker følgende dimensjoner ved Samarbeid menighet og misjon (SMM): 1) misjonsforståelse og struktur, 2) effekt og 3) kost–nytte. SMM har fungert som en verdifull plattform for samarbeid, nettverksbygging ...