• Avdelingssykepleierrollen og ledelsesverdier i sykehjem 

      Eikel, Helene (Master thesis, 2016-09-20)
      Denne masteroppgaven har til hensikt å bidra til økt innsikt i avdelingssykepleierollen i sykehjem; oppgaver, funksjoner, forventninger og verdier. Det er gjennomført syv kvalitative intervjuer med 7 avdelingssykepleiere ...