• A qualitative study of women’s experiences of living with COPD 

   Steindal, Simen Alexander; Österlind, Jane; Halvorsen, Kristin; Schelderup, Therese; Ellen, Kive; Sørbye, Liv Wergeland; Dihle, Alfhild (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Aim:To explore women's experiences of living with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) at home. Design An explorative and descriptive qualitative design. Methods: A consecutive sample of nine women with COPD living ...
  • Ambulant oppfølgning i hjemmet til eldre kvinner med kols 

   Steindal, Simen A.; Kive, Ellen H.; Schjelderup, Therese M.; Dihle, Alfhild (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Introduksjon: Forekomsten av kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er økende hos kvinner og ved stigende alder. Ved forverring av kols kan oppfølgning av sykepleiere i hjemmet være et trygt og gjennomførbart alternativ til ...
  • Assessing an Educational Program to Improve Documentation and Reduce Pain in Hospitalized Patients 

   Karlsen, Nina; Kornmo, Ragnhild Haaland; Dihle, Alfhild (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Few experimental studies have evaluated the efficacy of continuing educational programs aimed at the improvement of nurses’ pain-management skills. This study assessed whether a standardized educational program aimed at ...
  • Norske sykepleieres kunnskap om og holdning til smerte hos barn 

   Hovde, Kari Raaum; Granheim, Tone Høilo; Christophersen, Knut-Andreas; Dihle, Alfhild (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Smerter hos barn er undervurdert og underbehandlet. Internasjonalt rapporteres sykepleieres holdninger og manglende kunnskaper som viktige årsaker til mangelfull smertebehandling. Å kartlegge norske sykepleieres og ...
  • Sykepleierstudenters erfaringer med praksisstudier organsiert som studenttett post 

   Strand, Kari; Devold, Kristian; Dihle, Alfhild (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Bakgrunn: Praksisstudier organisert som studenttett post innebærer at det er mange studenter på samme praksissted, at flere sykepleiere har veilederansvar og at studentene samarbeider med medstudent i par. Tidligere studier ...