• Adopterte barn og tilknytning 

   Huse, Ingvild S. (Others, 2009)
   Barn som er adoptert har ofte opplevd flere brudd til nære omsorgspersoner før de kommer til sine nye foreldre. Barns livserfaring kan farge de nye erfaringene og båndene barna får til sin nye familie. Gjennom kontakt med ...
  • Aldring i endring 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2015)
   Bokanmeldelse av: "Frykten for alderdommen : om å eldes og leve som gammel" (Bakken, 2014)
  • Arbeidsrapport. Ernæringsstatus og kognitiv svikt i sykehjem. 

   Sørbye, Liv Wergeland; Vibe, Olaug (Others, 2010)
   Cathinka Guldberg-senteret gjennomførte i februar/mars 2009 og ca 12 måneder senere en kvalitetssikringsstudie. Beboerne ble vurdert med det internasjonale verktøyet ”Resident Assessment Instrument” (www.interrai.org). ...
  • ART agression replacement training. An information booklet on the method and implementation 

   Ukjent forfatter (Others, 2010)
   Programmet er et strukturert pedagogisk program som har vist seg å være et effektivt redskap i forebygging, reduksjon og erstatning av aggressiv atferd hos barn og unge, og er blant de best validerte programmene for trening ...
  • Å få et barn som ikke "burde" vært født 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2020)
   Bokanmeldelse av: " Entré "(Gabrielsen, 2020)
  • Bare Anna 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2019)
   Bokanmeldelse av : " Bare Anna " (Rasmussen, 2019)
  • Begrepsklargjøreren. En samfunnsfaglig "begrepsverktøykasse" for sykepleiestudenten. 

   Førland, Oddvar (Fou-rapport Diakonissehjemmets høgskole;3/2004, Others, 2004)
   Dette kompendium er tenkt som en liten oppslagsbok i samfunnsfaglige grunnbegreper som er relevante for å forstå og vurdere ulike sider ved helse- og sosialsektoren. På høgskolens pensumlister og i annen aktuell litteratur ...
  • Betydningen av å være der - Akkurat no 

   Bygstad-Landro, Marte (Journal article; Others, 2007)
  • Bli kjent med seg selv og sin egen historie 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2019)
   Bokanmeldelse av: " Å ta vare på heile mennesket. Handbok i åndeleg omsorg "(Giske og Cone, 2019)
  • Bok som berører 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2013)
   Bokanmeldelse av " Samtalen i eldreomsorgen. Kommunikasjon – minner – kriser – sorg " (Heap, 2012)
  • Bundet sammen av skammen 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2020)
   Bokanmeldelse av: " Ødemark " ( Jackson, 2020)
  • De «små» tingenes betydning 

   Borge, Lisbet (Others, 2018)
   Det er ikke alltid lett å se tegnene på selvmordsfare hos unge menn. Etterlattes erfaringer ved selvmord hos unge menn er en kvalitativ studie med 61 nære pårørende og venners erfaringer etter selvmord hos ti unge menn ...
  • Diakonikatekisme 

   Ukjent forfatter (Others, 2002)
   Hvem er vi? Hva ønsker vi å oppnå gjennom det vi gjør? Dette er spørsmål som ofte stilles til diakonale institusjoner. Spørsmålene kommer fra ansatte som gjerne vil ha en bedre forståelse av den diakonale egenarten som ...
  • Eldre i en brytningstid 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2005)
   Bokanmeldelse av "Eldre i en brytningstid" (Nord, Eilertsen og Bjerkreim, 2005).
  • En evaluering av deltidsutdanning i sykepleie ved Diakonissehjemmets Sykepleierhøgskole Haraldsplass 

   Molvik, Jane (Others, 1992)
   Det har de siste 20 årene skjedd en rivende utvikling av sykepleier utdanningen, og jeg vil i denne oppgaven, med utgangspunkt i Stortingsmeldinger og NOU-rapporter beskrive denne utviklingen. Tilbud om deltidsutdanning ...
  • En mors drømmeliv med angst og mørke 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2020)
   Bokanmeldelse av: " Silkehjelm" ( Boulos , 2020)
  • Etikk for flere 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2013)
   Bokanmeldelse av " Helsefagenes etikk. En innføring " (Wifstad, 2013)
  • Evaluering av praksisveilederordningen ved Diakonissehjemmets Høgskole 

   Valde, Øyvind (Publikasjon Diakonissehjemmets høgskole;7/1996, Others, 1996)
  • De flest av oss unngår å se på dem 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2019)
   Bokanmeldelse av : " Kjærlighet i tiggernes tid " (Riksaasen, 2019)
  • Formidler solid kunnskap 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2013)
   Bokanmeldelse av " Menneskeverd i klinikk og politikk " (Magelssen, 2013)