• Adopterte barn og tilknytning 

   Huse, Ingvild S. (Others, 2009)
   Barn som er adoptert har ofte opplevd flere brudd til nære omsorgspersoner før de kommer til sine nye foreldre. Barns livserfaring kan farge de nye erfaringene og båndene barna får til sin nye familie. Gjennom kontakt med ...
  • Aldring i endring 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2015)
   Bokanmeldelse av: "Frykten for alderdommen : om å eldes og leve som gammel" (Bakken, 2014)
  • Alminnelig og unik 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2020)
   Bokanmeldelse av: " Evig håp "(Joralf Gjerstad fortalt til Christer Rognerud og Anne Karen Holstad, 2020)
  • Arbeidsrapport. Ernæringsstatus og kognitiv svikt i sykehjem. 

   Sørbye, Liv Wergeland; Vibe, Olaug (Others, 2010)
   Cathinka Guldberg-senteret gjennomførte i februar/mars 2009 og ca 12 måneder senere en kvalitetssikringsstudie. Beboerne ble vurdert med det internasjonale verktøyet ”Resident Assessment Instrument” (www.interrai.org). ...
  • ART agression replacement training. An information booklet on the method and implementation 

   Unknown author (Others, 2010)
   Programmet er et strukturert pedagogisk program som har vist seg å være et effektivt redskap i forebygging, reduksjon og erstatning av aggressiv atferd hos barn og unge, og er blant de best validerte programmene for trening ...
  • Bare Anna 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2019)
   Bokanmeldelse av : " Bare Anna " (Rasmussen, 2019)
  • Barn med steile foreldre 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2021)
   Bokanmeldelse av: " Rasende binne." (Berg Holm, 2021)
  • Barns opplevelser i gode og onde dager 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2021)
   Bokanmeldelse av: " Skilsmissehelter: Til deg som har skilte foreldre. "( Trønnes Eidsvold og von Krogh, 2021)
  • Begrepsklargjøreren. En samfunnsfaglig "begrepsverktøykasse" for sykepleiestudenten. 

   Førland, Oddvar (Fou-rapport Diakonissehjemmets høgskole;3/2004, Others, 2004)
   Dette kompendium er tenkt som en liten oppslagsbok i samfunnsfaglige grunnbegreper som er relevante for å forstå og vurdere ulike sider ved helse- og sosialsektoren. På høgskolens pensumlister og i annen aktuell litteratur ...
  • Betydningen av å være der - Akkurat no 

   Bygstad-Landro, Marte (Journal article; Others, 2007)
  • Bli kjent med seg selv og sin egen historie 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2019)
   Bokanmeldelse av: " Å ta vare på heile mennesket. Handbok i åndeleg omsorg "(Giske og Cone, 2019)
  • Bok som berører 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2013)
   Bokanmeldelse av " Samtalen i eldreomsorgen. Kommunikasjon – minner – kriser – sorg " (Heap, 2012)
  • Bundet sammen av skammen 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2020)
   Bokanmeldelse av: " Ødemark " ( Jackson, 2020)
  • De «små» tingenes betydning 

   Borge, Lisbet (Others, 2018)
   Det er ikke alltid lett å se tegnene på selvmordsfare hos unge menn. Etterlattes erfaringer ved selvmord hos unge menn er en kvalitativ studie med 61 nære pårørende og venners erfaringer etter selvmord hos ti unge menn ...
  • Den lange vakta. En historie fra et helsevesen på bristepunktet 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2021)
   Bokanmeldelse av: " Den lange vakta. En historie fra et helsevesen på bristepunkte. "(Bjørnhaug-Johansen, 2021)
  • Den som aldri har opplevd seg elsket... 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2021)
   Bokanmeldelse av: " Flog. "( Strøm, 2021)
  • Diakonikatekisme 

   Unknown author (Others, 2002)
   Hvem er vi? Hva ønsker vi å oppnå gjennom det vi gjør? Dette er spørsmål som ofte stilles til diakonale institusjoner. Spørsmålene kommer fra ansatte som gjerne vil ha en bedre forståelse av den diakonale egenarten som ...
  • Eldre i en brytningstid 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2005)
   Bokanmeldelse av "Eldre i en brytningstid" (Nord, Eilertsen og Bjerkreim, 2005).
  • En bok som berører og skremmer 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2022)
  • En dagbok mange kjenner seg igjen i 

   Sørbye, Liv Wergeland (Others, 2020)
   Bokanemeldelse av : " Koronavåren. " (Merakerås & Lillealtern, 2020)