• Diakoniens grunnlagsproblematikk 

   Thelle, Øystein (Artikler i diakoni;, Lecture; Preprint; Working paper, 1977)
  • Mennesker angår hverandre - diakoni i et relasjonsperspektiv 

   Bye, Ivar August (Haraldsplass diakonale høgskole. Skriftserien, Lecture, 2009-12-16)
   Dette er en tekst om diakoni. Diakoni i et relasjonsperspektiv, belyst ved virksomheten til Senter for relasjonsutvikling ved Diakonissehjemmets høgskole. Teksten er et noe bearbeidet foredrag holdt på jubileums-seminaret ...