• Bryne - et sted for alle? 

   Njå, Ragnhild (Stavanger Aftenblad;, Chronicle, 2010-09-01)
   Urbanisering handler om utvikling mot det bymessige. Bryne er i sterk omstilling og vekst, og i disse dager går debatten om veien videre for byen.
  • For kort for Jesus? 

   Solevåg, Anna Rebecca; Hadland, Øyvind (Chronicle, 2019)
   Kronikk om helbredelsespraksis og retorikk i pentekostalebevegelser.
  • Hjelp ved selvmordsfare. Vi må tørre å snakke om døden med pasientene våre 

   Vråle, Gry Bruland (Chronicle; Journal article, 2014)
   Hvordan kan vi hjelpe mennesker som planlegger eller har forsøkt å ta selvmord? Svaret på spørsmålet ligger trolig både hos den som vurderer selvmord og hos helsepersonell.
  • Intensiverer ved å legge ned 

   Thon, Jorun Marie; Østby, Lene (Chronicle, 2005)
   Bokollektivet for kvinner med innvandrerbakgrunn som utsettes for tvang og vold er nedlagt. Søknad om midler til gjenopprettelse er avslått, og familieminister Dåvøy uttaler at tilbudet må utredes nærmere.
  • Interkulturell kompetanse for alle, og vi må gå bevisst inn for den 

   Rosnes, Ellen Vea (Chronicle, 2018)
   Kronikk om at vi nødvendigvis ikke blir mer interkulturelt kompetente gjennom å bo i et mer mangfoldig samfunn. For at læring skal skje, må vi være motivert. Og ikke bare i skolen.
  • Retten til vitenskap 

   Haugen, Hans Morten (Chronicle, 2014)
   Hva er retten til å nyte fordelene av vitenskapens fremskritt og anvendelsen av disse? En av de viktigste menneskerettighetene er samtidig den mest oversette.
  • Skriften på veggen 

   Vogt, Henrik; Aasbrenn, Martin (Chronicle, 2008)
  • Tro som ressurs i helsearbeid 

   Nordstokke, Kjell (Vårt Land;, Chronicle, 2010-09-06)
   ”Psykologer er i ferd med å oppdage at religion er en helbredende faktor i forhold til mental og fysisk helse, og som lenge har blitt undervurdert og ignorert.” Det er Heiko Ernst, sjefsredaktøren i det tyske fagtidsskriftet ...