• Hvordan kan avstandsomsorg påvirke omsorgsforståelser? 

      Jøranson, Nina; Lausund, Hilde (Journal article; Peer reviewed, 2019)
      Avstandsoppfølging av alvorlig kronisk syke eldre i hjemmetjenesten har økt i omfang de senere år som følge av nye digitale og effektive løsninger for brukeroppfølging. Artikkelen beskriver hvordan bruk av telemonitorering ...