• Cohabitation or marriage? The role of family values in Norway in the beginning of 21st century 

   Khrunyk, Nataliia (Master thesis, 2019-05)
   Cohabitation has become a normal phenomenon among Norwegians. It may be seen as a transition before dating and marrying, but it may also be a choice of living together as a family. But even if it is widely accepted, many ...
  • Tja til ekteskap - tja til samboerskap 

   Dokka, Åste (Journal article, 2007)
   For mange teologistudenter som av forskjellige årsaker bor sammen uten å være gift, oppleves det som et alvorlig problem at alle biskopene sier nei til ordinasjon av samboende. Bør Den norske kirke endre holdning til samboerskap?