• Samarbeidsrelasjoner - fra prosjekt til fast drift 

      Østebrøt, Lene L. (Master thesis, 2016-09-21)
      Tema for denne masteroppgaven omhandler samarbeidsrelasjoner i en endringsprosess. Arbeidsmetoden hverdagsrehabilitering har blitt innført i mange kommuner gjennom prosjektarbeid og målet har vært å videreføre prosjektet ...