• Fra idé til produkt: Et translasjonsteoretisk perspektiv på en ordre 

      Hesselberg, Christian (Master thesis, 2020)
      Denne oppgaven har til hensikt å belyse hvordan en salgsordre som en abstrakt ting, en idé, endres når den «reiser» mellom ansatte i bedriften Haugstad møbler. Dette er interessant fordi bedriften masseproduserer møbler i ...