• Medborgerskap og alvorlig utviklingshemming 

      Fjetland, Kirsten Jæger; Gjermestad, Anita (Journal article; Peer reviewed, 2018)
      Artikkelen tar utgangspunkt i den manglende teoretiseringen av forholdet mellom medborgerskap og alvorlig utviklingshemming, og diskuterer ekskluderende diskurser i klassisk medborgerskapstenkning. Forfatterne diskuterer ...