• Dåpens evangelium og nattverdfeiringen 

   Alfsvåg, Knut (Journal article, 2023)
  • Diakonforbundets høring : NOU 2000:26 

   Ukjent forfatter (Journal article, 2001)
  • Diakoni og trosopplæring 

   Wirgenes, Paul Erik (Journal article, 2004)
  • Oppstart og utforming av forsøkene 

   Selbekk, Anne Schanche; Hauglin, Otto (Evaluering av Trosopplæringsreformen, delrapport, Research report, 2005-12)
  • Organisering og oppstart av reformen 

   Hauglin, Otto; Askeland, Harald; Engedal, Leif Gunnar; Lorentzen, Håkon; Leganger-Krogstad, Heid; Midttun, Ann; Mogstad, Sverre Dag; Aagedal, Olaf (Evaluering av Trosopplæringsreformen, underveisrapport, Research report, 2005-06)
  • Sentral organisering og prosjektledelse 

   Askeland, Harald; Hauglin, Otto (Evaluering av Trosopplæringsreformen, delrapport, Research report, 2005-04)
  • Søknader, søknadsbehandling og tildeling 

   Aagedal, Olaf; Mogstad, Sverre Dag (Evaluering av Trosopplæringsreformen, delrapport, Research report, 2005)
   Evalueringen startet i oktober 2004 og avsluttes i september 2008
  • Utfordringar for prestar og undervisningsmedarbeidarar i dåpsarbeidet i Den norske kyrkja 

   Austnaberg, Hans (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   The purpose of the article is to explore the different emphases among leaders in dioceses and pas-tors/catechists in local congregations concerning challenges related to baptism in the Church of Nor-way. Findings in annual ...
  • Utvikling og utbygging av reformen 

   Hauglin, Otto; Askeland, Harald; Engedal, Leif Gunnar; Hegstad, Harald; Leganger-Krogstad, Heid; Midttun, Ann; Mogstad, Sverre Dag; Aagedal, Olaf (Evaluering av Trosopplæringsreformen, underveisrapport, Research report, 2006-06)
  • Videreutvikling og oppsummering av forsøkene 

   Hauglin, Otto; Engedal, Leif Gunnar; Leganger-Krogstad, Heid; Midttun, Ann; Mogstad, Sverre Dag (Evaluering av Trosopplæringsreformen, underveisrapport, Others, 2007)
   Underveisrapport 3 fra Arbeidsfellesskapet [Diakonhjemmet høgskole og Det teologiske Menighetsfakultet] er en oppsummering av resultatene fra evalueringen av Trosopplæringsreformen så langt. Rapporten inneholder: en ...