• Forestillinger om medborgerskap i lys av kjønn og funksjonsevne 

      Lid, Inger Marie (Journal article; Peer reviewed, 2017)
      Hensikten med denne artikkelen er å belyse hvordan medborgerskapet kan tenkes som allment inkluderende. Artikkelen tar utgangspunkt i utviklingen av nye forståelser av medborgerskap inspirert av feministisk kritikk av synet ...