• Jerusalem og fredsforhandlingene 

      Haugen, Hans Morten (Babylon;1, Peer reviewed; Journal article, 2009)
      Artikkelen gir en historisk forståelse av suvereniteten over Jerusalem og administrasjonen av Jerusalems hellige steder. Denne tilnærmingen er valgt nettopp fordi kontrollen over og adgangen til de hellige stedene er kjernen ...