• Postsekulære tilnærminger: Nye muligheter for sosialt arbeid i Norge 

      Holte, Bjørn Hallstein; Tjernæs, Randi Synnøve (Peer reviewed; Journal article, 2023)
      Artikkelen presenterer postsekulære tilnærminger med Jürgen Habermas som utgangspunkt og spør hvilke muligheter de kan gi sosialt arbeid i Norge i dag. Den viser hvordan religion og livssyn har vært behandlet i et bredt, ...