• Det diakonale genderperspektivet 

   Sønsteby, Solfrid (Master thesis, 2013-02-15)
   Denne masteroppgava tar utgangspunkt i Misjonsalliansen for å belyse hvordan man kan jobbe for å få større forståelse for gender i internasjonal diakoni. I utviklingspolitikken og i det globale samfunn er arbeid med gender ...
  • Empowerment, myndigjøring, empoderamiento 

   Drange, Ingeborg Danbolt (Master thesis, 2012-08-30)
   I denne besvarelsen har jeg forsøkt å redegjøre for hvordan empowerment og diakoni kan kombineres i en god metode for diakonal praksis. Diakonalt arbeid er tverrfaglig og tar gjerne i bruk ulike fags metoder og tilnærmingsmåter. ...