• Økologiske lesninger av Bibelen 

      Nilsen, Tina Dykesteen (Journal article, 2022)
      Bibelvitenskapen har vært gjennom en rivende utvikling i løpet av de siste tiårene. Flere nyere tilnærminger har blitt utviklet, ofte med utgangspunkt i utfordringer i vår egen samtid. Et eksempel på dette er økologisk ...